Prihlásenie

Rakúsko-Schrems: Stavebné práce na teplárňach PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

4.7.2013

Rakúsko-Schrems: Stavebné práce na teplárňach

2013/S 128-219529

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Stadtgemeinde Schrems
Hauptplatz 19
Kontaktná osoba: Bgm. Reinhard Österreicher
3943 Schrems
RAKÚSKO

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.schrems.at/

Ďalšie informácie možno získať na adrese: kpp consulting gmbh
Schulgasse 1
Kontaktná osoba: Ing. Verena Häusler
3943 Schrems
RAKÚSKO
Telefón: +43 66488920910
E-mail: verena.haeusler@kpp.at
Fax: +43 28532040075

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45251200, 45251250

Opis
Stavebné práce na teplárňach .
Stavebné práce na teplárňach s miestnym rozvodom .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
23.8.2013
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.