Prihlásenie

Česká republika-Pardubice: Softvérový balík pre predaj, marketing a business intelligence PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

4.7.2013

Česká republika-Pardubice: Softvérový balík pre predaj, marketing a business intelligence

2013/S 128-220171

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Univerzita Pardubice
00216275
Studentská 95
Kontaktná osoba: Ing. Irena Seinerová
532 10 Pardubice
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 4660366745
E-mail: irena.seinerova@upce.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.upce.cz/deska/verejne-zakazky.html

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

48480000

Opis
Softvérový balík pre predaj, marketing a business intelligence .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
1.9.2013
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.