Prihlásenie

Taliansko-Melzo: Športové službyPREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

13.8.2013

2013/S 156-272405

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Comune di Melzo
P.zza Vittorio Emanuele II 1
Kontaktné miesto (miesta): Settore Lavori Pubblici
20066 Melzo
TALIANSKO
Telefón: +39 0295120314
E-mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it
Fax: +39 0295738621

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.comune.melzo.mi.it/

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

92600000

Opis
Športové služby .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania18.8.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.