Prihlásenie

Poľsko-Łódź: Stavebné práce na stavbe elektrických vedeníPREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

27.8.2013

2013/S 165-287699

Pravidelné informatívne oznámenie – vybrané odvetvia

Práce

Smernica 2004/17/ES

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35
Kontaktné miesto (miesta): Zespół ds. Zamówień Publicznych i Umów
Kontaktná osoba: Artur Fraj
94-328 Łódź
POĽSKO
Telefón: +48 426835210-1174
E-mail: a.fraj@airport.lodz.pl
Fax: +48 426835206

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: www.airport.lodz.pl

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://bip.airport.lodz.pl

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet zákazky

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45231400

Opis
Stavebné práce na stavbe elektrických vedení.
II.5)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 2 (od zadania zákazky)

Oddiel IV: Postup

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.