Prihlásenie

Nórsko-Oslo: Mikroskopy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

4.-30.9.2013

2013/S 171-296906

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

National Institute of Occupational Health
PO Box 8149 Dep.
Kontaktná osoba: Steen Mollerup
0033 Oslo
NÓRSKO
Telefón: +47 23195100
E-mail: steen.mollerup@stami.no
Fax: +47 23195201

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.stami.no

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0014

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

38510000, 38515200

Opis
Mikroskopy.
Fluorescenčné mikroskopy.

Oddiel IV: Postup

IV.3)Administratívne informácie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
30.9.2013 - 15:00

IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasťangličtina.
Iné: Norwegian

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.