Prihlásenie

Grécko-Giannitsa: Čistenie (upratovanie) budovPREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

16.9.2013

2013/S 179-309073

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Geniko Nosokomeio Pellas – Geniko Nosokomeio Giannitson
Odos Semertzidi
Kontaktné miesto (miesta): Grafeio Promitheion GN Giannitson
581 00 Giannitsa
GRÉCKO
Telefón: +30 2382350522
Fax: +30 2382082362

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.gng.gr

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

90911200

Opis
Čistenie (upratovanie) budov .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania5.11.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.