Prihlásenie

Holandsko-Maastricht: Služby týkajúce sa tréningu, cvičenia alebo aerobiku PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

25.9.2013

2013/S 186-321011

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Gemeente Maastricht
Postbus 1992
Kontaktné miesto (miesta): Vakgroep inkoop en aanbesteding
Kontaktná osoba: mr. C. Rondas
Maastricht
HOLANDSKO
E-mail: aanbesteding@maastricht.nl

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.maastricht.nl

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

98336000

Opis
Služby týkajúce sa tréningu, cvičenia alebo aerobiku .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania8.12.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.