Prihlásenie

Spojené kráľovstvo-Ipswich: Zdravotnícka a sociálna pomoc PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

25.9.2013

2013/S 186-321008

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Suffolk County Council
Russell Road
Kontaktné miesto (miesta): www.suffolksourcing.co.uk
Kontaktná osoba: Marie Grace
IP1 2BX Ipswich
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefón: +44 473260672
E-mail: marie.grace@suffolk.gov.uk

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.suffolk.gov.uk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.suffolksourcing.co.uk

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

85000000, 85300000, 85312500, 85312320, 85312300, 85323000, 85322000

Opis
Zdravotnícka a sociálna pomoc .
Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby .
Rehabilitačné služby .
Poradenské služby .
Usmerňovanie a poradenské služby .
Obecné zdravotnícke služby .
Obecné akčné programy .               
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.