Prihlásenie

Česká republika-Šenov u Nového Jičína: Vysokozdvižné vozíky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

29.10.2013

2013/S 210-363700

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

VOP CZ, s.p.
00000493
Dukelská 102
Kontaktná osoba: Ing. Marcela Ráchelová
742 42 Šenov u Nového Jičína
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 556783437
E-mail: rachelova.m@vop.cz
Fax: +420 556701734

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.vop.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://verejnezakazky.vop.cz

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

42415110

OpisVysokozdvižné vozíky .

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.