Prihlásenie

Rakúsko-Viedeň: Stavebné práce na stavbe domov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

5.11.2013

2013/S 214-371535

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Stadt Wien - Wiener Wohnen, Zentrales Bausanierungsmanagement
Guglgasse 15
Kontaktné miesto (miesta): Fa. Fabau Consulting Ges. m.b.H.
Kontaktná osoba: Ing. Johann Fabsich, Ing. Ecker
1110 Wien
RAKÚSKO
Telefón: +43 1212136130
E-mail: office@fabau-gmbh.at
Fax: +43 1212136161

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.wien.gv.at/wohnen/wienerwohnen

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45211100

Opis
Stavebné práce na stavbe domov .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 23.1.2014
Trvanie v mesiacoch: 54 (od zadania zákazky)
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.