Prihlásenie

Nemecko-Wernau (Neckar): Strešné izolačné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

5.11.2013

2013/S 214-371540

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Stadt Wernau (Neckar)
Kirchheimer Str. 68-70
Kontaktné miesto (miesta): Stadtbauamt, Sekretariat
Kontaktná osoba: Petra Friedmann
73240 Wernau (Neckar)
NEMECKO
Telefón: +49 71539345602
E-mail: pfriedmann@wernau.de
Fax: +49 71539345605

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.wernau.de

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45261410

Opis
Strešné izolačné práce .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 25.11.2013
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.