Prihlásenie

Belgicko-Gand: Strojové váhy a váhy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

18.11.2013

2013/S 223-387833

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Elfjulistraat 41
Kontaktná osoba: Sanders Karien Julia
9000 Gent
BELGICKO
Telefón: +32 92448220
E-mail: karien.sanders@mow.vlaanderen.be
Fax: +32 92448200

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=162124

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

42923000, 42923100, 42932000, 63712500, 63712710, 34970000, 71700000

Opis
Strojové váhy a váhy .
Strojové váhy .
Mangle .
Služby mostových váh .
Služby na monitorovanie premávky .
Zariadenia na sledovanie premávky .
Monitorovacie a kontrolné skúšky .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania 1.1.2014

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.