Prihlásenie

Česká republika-Praha: Programovanie softvéru a poradenstvo PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

28.11.2013

2013/S 231-401126

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Generální finanční ředitelství
72080043
Lazarská 15/7
Kontaktná osoba: Jana Šrámková
110 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 296854416
E-mail: jana.sramkova@fs.mfcr.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://cds.mfcr.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.softender.cz/em4?service=orgProfile/GFR

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72200000

OpisProgramovanie softvéru a poradenstvo .

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.