Prihlásenie

Nemecko-Schleswig: Stavebné práce na objektoch kliník PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

3.12.2013

2013/S 234-405342

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Helios-Klinik Schleswig
Lutherstr. 22
Kontaktné miesto (miesta): Helios Klinik Schleswig
Kontaktná osoba: Herrn Florian Stolz
24837 Schleswig
NEMECKO
E-mail: florian.stolz@helios-kliniken.de

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.helios-kliniken.de/index.php?id=24295

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45215130

Opis
Stavebné práce na objektoch kliník .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 5.1.2014
Plánovaný dátum na
začatie prác: 17.3.2014
dokončenie prác: 31.12.2015
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.