Prihlásenie

Rakúsko-Salzburg: Stavebné prácePREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

10.12.2013

2013/S 239-414746

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Land Salzburg
Postfach 527
Kontaktné miesto (miesta): Amt der Salzburger Landesregierung – Abteilung 6
Kontaktná osoba: Landesbaudirektion
5010 Salzburg
RAKÚSKO
Telefón: +43 66280424332
E-mail: landesbaudirektion@salzburg.gv.at
Fax: +43 66280424160

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.salzburg.gv.at

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45000000

Opis
Stavebné práce .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvyPlánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 15.1.2014

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.