Prihlásenie

Rakúsko-Schwaz: Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

19.12.2013

2013/S 246-428295

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Stadtgemeinde Schwaz
Franz-Josef-Straße 2
Kontaktné miesto (miesta): Mag. Christoph Holzer
6130 Schwaz
RAKÚSKO
Telefón: +43 52426960212
E-mail: c.holzer@schwaz.at
Fax: +43 52426960213

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.schwaz.at

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

34000000

Opis
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania18.2.2014

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.