Prihlásenie

Nemecko-Hamburg: Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

31.1.2014

Nemecko-Hamburg: Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb

2014/S 022-033691

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Klinikgruppe Dr. Guth GmbH & Co. KG
Jürgensallee 46-48
Kontaktné miesto (miesta): Rechtsanwälte Irmler & Collegen, Heinrich-Mann-Str. 15, 19053 Schwerin
Kontaktná osoba: Herrn Rechtsanwalt Prof. Irmler
22609 Hamburg
NEMECKO
Telefón: +49 3855936012
E-mail: kanzlei@irmler.biz
Fax: +49 3855936033

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Architekten BDA RDS Partner Planungsgesellschaft mbH
Wolgaster Str. 22-24
Kontaktná osoba: Herrn Dipl.-Ing. Holewik
17489 Greifswald
NEMECKO
Telefón: +49 383457500
E-mail: holewik@rdspartner.de
Fax: +49 3834575010

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45200000, 45221250, 45223220, 45260000, 45421100, 45321000, 45400000, 45324000, 45410000, 45262320, 45432100, 45431100, 45432112, 45431200, 45420000, 42960000, 45262670, 45442110, 45300000, 45232460, 42512300, 45314000, 45313100, 45215130

Opis
Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb .
Podzemné práce okrem tunelov, šácht a podzemných dráh .
Škrupinové konštrukcie .
Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce .
Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí .
Tepelnoizolačné práce .
Kompletizačné (dokončovacie) práce .
Štukatérske práce .
Omietkarské práce .
Vyrovnávacie práce .
Kladenie podláh a dlažbových krytín .
Dláždenie podláh .
Kladenie dlažby .
Obkladanie stien .
Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov .
Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a grafické vybavenie, vybavenie na automatizáciu kancelárskych prác a spracovanie informácií .
Obrábanie kovov .
Maľby a natieranie budov .
Stavebno-inštalačné práce .
Sanitárne práce .
Súpravy HVAC (na použitie na ropných a plynových plošinách) .
Inštalovanie telekomunikačných zariadení .
Inštalovanie výťahov .
Stavebné práce na objektoch kliník .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy Plánovaný dátum na
začatie prác: 26.5.2014
dokončenie prác: 21.10.2015

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.