Prihlásenie

Rakúsko-Graz: Dláždenie a obkladanie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

24.2.2014

2014/S 038-061971

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
Anzengrubergasse 6
Kontaktná osoba: Herrn Bmstr. DI Stefan Gautsch
8010 Graz
RAKÚSKO
Telefón: +43 502445666
E-mail: stefan.gautsch@big.at
Fax: +43 502445679

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.big.at

Adresa stránky profilu kupujúceho: www.big.at

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45431000, 45212190, 45421000

Opis
Dláždenie a obkladanie .
Práce súvisiace s ochranou pred slnečným žiarením .
Stolárske práce .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 1.4.2014
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.