Prihlásenie

Česká republika-Plzeň: Informačné systémy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

24.2.2014

2014/S 038-062837

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Plzeňský kraj
70890366
Škroupova 1760/18
Kontaktné miesto (miesta): Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor informatiky
Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Pechátová
301 00 Plzeň
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 377195636
E-mail: jarmila.pechatova@plzensky-kraj.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.plzensky-kraj.cz/

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_140.html

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

48810000, 72263000, 30233100, 72600000, 72611000

Opis
Informačné systémy .
Implementácia softvéru .
Počítačové pamäťové jednotky .
Počítačové podporné služby a poradenstvo .
Technické počítačové podporné služby .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
21.3.2014
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.