Prihlásenie

Česká republika-Praha: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

26.3.2014

2014/S 060-100613

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
68378271
Na Slovance 2
Kontaktné miesto (miesta): Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Na Slovance 2, 182 00 Praha 8
Kontaktná osoba: Vladimír Levandovský
182 21 Praha 8
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 266052591
E-mail: levandovsky@fzu.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.fzu.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

38000000

OpisLaboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) .

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.