Prihlásenie

Česká republika-Plzeň: Práce na údržbe ciest PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

22.4.2013

2014/S 078-136320

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 1
00075370
alej Svobody 60
Kontaktné miesto (miesta): Úřad městského obvodu Plzeň 1
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Tichý
323 00 Plzeň
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 378036004
E-mail: tichyv@plzen.eu
Fax: +420 378036002

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.umo1.plzen.eu

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45233141

Opis
Práce na údržbe ciest .               
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.