Prihlásenie

Nemecko-Frankfurt: Výkopové práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

21.7.-21.9.2014

2014/S 137-246600

Pravidelné informatívne oznámenie – vybrané odvetvia

Práce

Smernica 2004/17/ES

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

DB Netz AG – vertreten durch die DB ProjektBau GmbH - Kontaktstelle: DB AG, Beschaffung Infrastruktur, Region Mitte (TEI-M-T) Einkauf Telekommunikation Infrastruktur, Zugbildungsanlagen, Ausrüstung
Hahnstraße 49
Kontaktné miesto (miesta): Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Region Mitte (TEI-M-T), Einkauf Telekommunikation Infrastruktur, Zugbildungsanlagen, Ausrüstung
Kontaktná osoba: Herrn Reuschling
60528 Frankfurt
NEMECKO
Telefón: +49 6926543380
E-mail: markus.reuschling@deutschebahn.com
Fax: +49 6926543281

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet zákazky

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45112400, 45112700, 45210000, 45221230, 45221250, 45223000, 45223500, 45231000, 45231300, 45231500, 45232200, 45233120, 45222000, 42417200, 31527200, 31625200, 34632200

Opis
Výkopové práce.
Terénne úpravy.
Stavebné práce na stavbe budov.
Šachty.
Podzemné práce okrem tunelov, šácht a podzemných dráh.
Stavebné práce na stavebných konštrukciách.
Konštrukcie zo železobetónu.
Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení.
Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie.
Práce na stavbe potrubných vedení rozvádzajúcich stlačený plyn.
Pomocné práce na stavbe elektrických vedení.
Stavebné práce na výstavbe ciest.
Stavebné práce pre inžinierske stavby okrem mostov, tunelov, šácht a podzemných dráh.
Dopravníky.
Vonkajšie svetlá.
Požiarne poplašné systémy.
Elektrické signalizačné zariadenia pre železnice.
II.5)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Časť č.: 1 Názov: MegaHub Lehrte – Neubau eines Umschlagbahnhofes (Ubf) für den Kombinierten Verkehr mit Drehscheibenfunktion am Standort Lehrte
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45112400, 45112700, 45210000, 45221230, 45221250, 45223000, 45223500, 45231000, 45231300, 45231500, 45232200, 45233120, 45222000, 42417200, 31527200, 31625200, 34632200

Oddiel IV: Postup

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.