Prihlásenie

Rakúsko-Viedeň: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

18.9.2014

Rakúsko-Viedeň: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

2014/S 179-316256

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Rotenturmstraße 5-9, Business Center 604
Kontaktná osoba: Herrn Bernd Pollinger
1010 Wien
RAKÚSKO
Telefón: +43 5010810694
E-mail: bernd.pollinger@asfinag.at
Fax: +43 5010810692

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.asfinag.at

Adresa stránky profilu kupujúceho: www.asfinag.at

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

71000000

Opis
Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania1.11.2014

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.