Prihlásenie

Maďarsko-Budapešť: Stavebný dozor na stavenisku PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

18.9.2014

Maďarsko-Budapešť: Stavebný dozor na stavenisku

2014/S 179-316699

Pravidelné informatívne oznámenie – vybrané odvetvia

Služby

Smernica 2004/17/ES

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
AK15784
Könyves Kálmán krt. 54–60.
Kontaktné miesto (miesta): MÁV Szolgáltató Központ Zrt., BLÜ Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60., III/371.
Kontaktná osoba: dr. Váradi Zsanett
1087 Budapest
MAĎARSKO
Telefón: +36 308273975
E-mail: varadi.zsanett@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: www.mav.hu

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet zákazky

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

71521000

Opis
Stavebný dozor na stavenisku.
II.5)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy

Oddiel IV: Postup

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.