Prihlásenie

Nemecko-Drážďany: Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

2.12.2014

Nemecko-Drážďany: Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo

2014/S 231-406835

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Städtisches Klinikum Dresden-Friedrichstadt
Friedrichstraße 41
Kontaktné miesto (miesta): Abteilung Baumanagement
Kontaktná osoba: Herrn Klotz
01067 Dresden
NEMECKO
Telefón: +49 3514804114
E-mail: klotz-fa@khdf.de
Fax: +49 3514804109

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.khdf.de

Adresa stránky profilu kupujúceho: www.khdf.de

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45215100

Opis
Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy

Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 1.4.2015
Trvanie v mesiacoch: 17 (od zadania zákazky)

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.