Prihlásenie

Holandsko-Amsterdam: Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

2.12.2014

Holandsko-Amsterdam: Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar

2014/S 231-407064

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

VU medisch centrum
56465733
De Boelelaan 1105
Kontaktná osoba: Jos Brands
1081 HV Amsterdam
HOLANDSKO
Telefón: +31 204444743
E-mail: j.brands@vumc.nl

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.vumc.nl

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

15890000

OpisRôzne potravinové výrobky a sušený tovar .

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.