Prihlásenie

Informačné materiály

Publikácie vydané v roku 2015:


Publikácie vydané v roku 2014:


Publikácie vydané v roku 2013:

Publikácie vydané v roku 2012:

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.