Prihlásenie

Podnikanie v zahraničí

V súvislosti so zvýšením konkurencieschopnosti slovenských malých a stredných podnikov na vnútornom trhu EÚ a ich expanziou na trhy vybraných tretích krajín partneri slovenskej siete Enterprise Europe Network poskytujú informácie a poradenstvo, vydávajú publikačné materiály a organizujú podujatia so zameraním na tieto oblasti:


Zoznam elektronických publikácií, ako podnikať v jednotlivých krajinách EÚ nájdete TU

 

V realizácii týchto aktivít sieť aktívne spolupracuje s:

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.