Prihlásenie

Služby

Enterprise Europe Network poskytuje slovenským organizáciám (firmy, univerzity, výskumné organizácie, orgány štátnej a miestnej správy, neziskové organizácie, potenciálnym podnikateľom) bezplatné služby zamerané na pomoc pri podpory konkurencieschopnosti organizácií smerom k vytváraniu medzinárodných partnerstiev v oblasti obchodnej, inovačnej a výskumnej spolupráce.

Bližšie informácie nájdete v našich sekciách služieb:

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.