Databázy spolupráce

Prihlásenie

O databázach

Databáza ponúk na partnerstvo POD (Partnering Opportunities Database)

Hľadáte inovatívne technológie a partnerov na spoluprácu po celej Európe? Databáza ponúk na partnerstvo (POD) vám umožní bezplatný prístup k 15 tisícom ponúk a požiadaviek z vyše 50 krajín.

POD je nový systém, ktorý vznikol zlúčením Databázy na vyhľadávanie obchodných kontaktov (BCD – Business Cooperation Database) a Databázy technologických ponúk a požiadaviek (BBS Bulletin Board Service).

Propagujte svoje výrobky, služby a technológie a nájdite partnerov na spoluprácu!Databáza výsledkov výskumu a vývoja v EÚ - RTD

Databáza RTD obsahuje výsledky výskumu a vývoja z projektov financovaných Európskou úniou prostredníctvom Rámcových programov pre výskum, vývoj technológií a demonštračné aktivity predstavujú významnú bázu nových technológií a služieb pripravených na komerčnú aplikáciu.

V databáze nájdete stovky aktuálnych výsledkov projektov, ktoré môžete využiť pri svojom podnikaní alebo v ďalšom výskume. Databáza tiež poskytuje informácie o súčasnom stave vývoja technológií vo vybraných oblastiach.

Nájdite si inovatívne technológie a produkty vyvinuté v európskych programov pre Vaše podnikanie!

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.