Databázy spolupráce

Prihlásenie

Databáza technológií

UPOZORNENIE:

Z dôvodu práce na novej verzii databázy sú niektoré služby obmedzené.

Databáza technologických ponúk a požiadaviek je dočasne prístupná na tejto stránke.


Databáza technologických ponúk a požiadaviek (Bulletin Board Service - BBS) je jedným z bezplatných nástrojov siete Enterprise Europe Network pre podporu prenosu inovácií medzi firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami. Vstupy do databázy - jednotlivé technologické ponuky a požiadavky - sú vkladané prostredníctvom členských organizácií siete Enterprise Europe Network v celej Európe.

K registrovaným ponukám a požiadavkám majú prístup všetky partnerské organizácie siete, ktoré ich ďalej distribuujú ich svojim klientom v danej krajine alebo regióne.

V rámci systému BBS je funguje automatický párovací nástroj (Automatic Matching Tool - AMT), ktorý na základe technologických kľúčových slov a definovaných podmienok pravidelne vyhľadáva relevantné ponuky, alebo požiadavky a zasiela ich klientovi na jeho e-mailovú adresu.


Technické informácie

Registrácia slúži na zaregistrovanie nového klienta, ktorý má záujem využiť našu ponuku spropagovania svojej novej technológie smerom do zahraničia, alebo naopak možnosť získať požadovanú technológiu zo zahraničia, či tuzemska. Ak si pri registrácii klient v registračnom formulári zvolí zodpovedajúce technologické odvetvie, prípadne kľúčové slovo, na základe toho sa k nemu prostredníctvom e-mailu dostanú všetky zverejnené technologické ponuky a technologické požiadavky z danej technologickej oblasti. V prípade ak si klient neželá získavať informácie o aktuálnych technologických ponukách a technologických požiadavkách prostredníctvom e-mailu, nechá kolónku s technologickými odvetviami prázdnu. V takom prípade môže použiť vyhľadávanie v BBS. Každý zaregistrovaný klient má možnosť využiť aj doplnkovú službu - vyhľadávanie v BBS.

Vyhľadávanie v BBS - táto služba slúži zaregistrovaným klientom na jednoduché vyhľadanie v databáze technologických požiadaviek alebo technologických ponúk. Systém vyhľadávania spočíva v tom, že vy si zvolíte prostredníctvom voľby či ide o technologickú ponuku alebo požiadavku a na základe vami zvoleného technologického kódu (Technology keyword) sa vám zobrazia všetky dostupné popisy technológií. Čo je dôležité, túto službu môžu využívať len klienti, ktorí sú zaregistrovaní v systéme BBS prostredníctvom registrácie. Po registrácii vám bude pridelené heslo, na základe ktorého vám bude táto služba sprístupnená.

Zadanie ponuky - tento formulár slúži na vkladanie technologických ponúk zaregistrovaných klientov do databázy BBS. Podrobnejší popis (v angličtine) ako správne formulovať technologické ponuky ako aj vhodné príklady dobre sformulovaných technologických ponúk nájdete na našej stránke.

Zadanie požiadavky - tento formulár slúži na vkladanie technologických požiadaviek zaregistrovaných klientov do databázy BBS. Podrobnejší popis (v angličtine) ako správne formulovať technologické požiadavky ako aj vhodné príklady dobre sformulovaných technologických požiadaviek nájdete na našej stránke.

Zoznam úspešne vložených technologických ponúk a technologických požiadaviek pochádzajúcich od slovenských organizácií - na tejto stránke taktiež môžete nájsť aj zoznam aktuálnych úspešne vložených technologických ponúk a technologických požiadaviek slovenských organizácií (t.j. tých, ktoré spĺňajú obsahové a formálne parametre).

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.