Zdroje financovania a programy EÚ

Prihlásenie

Možnosti financovania

Malí a stredný podnikatelia, ako aj potencionálni podnikatelia sa často stretávajú s problémami, ktoré súvisia s financovaním ich podnikania, či podikateľského zámeru.

Zdroje financovania, možnosti získania finančnej podpory na miestnej, národnej, či európskej úrovni sú najčastejšou otázkou podnikateľov, na ktorú nájdu odpovede u partnerov siete Enterprise Europe Network Slovensko.

V Slovenskej republike sa dajú financie čerpať z nasledujúcich zdrojov:

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.