Zdroje financovania a programy EÚ

Prihlásenie

Fondy regionálnej spolupráce EÚ

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013
2007-2013, rozpočet: 59,9 mil. EUR.
Celkové strategické ciele Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 sú postavené na budovaní aktívneho hraničného regiónu, založeného na znalostnej ekonomike, regiónu, ktorý je atraktívny pre sociálne a environmentálne aktivity a ktorý má dôležitú úlohu medzi európskymi metropolitnými regiónmi.
 
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013
2007-2013, rozpočet: 92,7 mil. EUR.
Z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja program podporuje spoločensko-kultúrny a hospodársky rozvoj, územnú dostupnosť a životné prostredie v slovensko-českom prihraničí. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR je riadiaci orgán programu v SR.
 
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Maďarsko 2007-2013
2007-2013, rozpočet: 176,5 mil. EUR.
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika, ako ďalšia generácia financovania zo štrukturálnych fondov v novom programovom období. Program nahrádza predchádzajúci Program susedstva Maďarská republika – Slovenská republika – Ukrajina 2004-2006 realizovaný v rámci Iniciatívy Spoločenstva INTERREG.
 
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Poľsko 2007-2013
2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika. Program pomáha rozvíjať spoluprácu na slovensko-poľskom pohraničí s cieľom skvalitňovania života v tomto regióne. Program sa vzťahuje na regióny, ležiace pri poľsko-slovenskej hranici v oboch krajinách. Na Slovensku je jeho súčasťou Žilinský a Prešovský kraj.
 
Program nadnárodnej územnej spolupráce - Central Europe
2007-2013, rozpočet: 231 mil. EUR.
Program Central Europe/Stredná Európa 2007-2013 je nástupcom B-Interregov (v prípade Slovenska Interreg III B - CADSES) z rokov 2000-2006. Zameriava sa na kooperačné partnerské projekty v regióne, kam patria regióny z členských a jednej nečlenskej krajiny EÚ: Rakúsko, Česká republika, Nemecko (spolkové krajiny ležiace pri východnej hranici SRN), Taliansko (severné regióny), Poľsko, Slovensko a Slovinsko.
 
Program nadnárodnej územnej spolupráce - South-East Europe
2007-2013, rozpočet: 206 mil. EUR.
Program South-East Europe/Juho-východná Európa 2007-2013 je nástupcom B-Interregov z rokov 2000-2006. Zameriava sa na kooperačné partnerské projekty v regióne: Albánsko, Bosna-Herzegovina, Bulharskjo, Čierna Hora, Chorvátsko, Grécko, Macedónsko, Maďarsko, Taliansko (Lombardia, Prov. Autonoma Bolzano/Bozen, Prov. Autonoma Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata), Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina (Chernivetska Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast, Odessa Oblast).
 

Program INTERREG IVC
2007-2013, rozpočet: 321 mil. EUR.
Operačný program je financovaný v rámci interregionálnej spolupráce v EÚ pod kohéznou politikou na obdobie rokov 2007-2013. Program umožňuje interregionálnu spoluprácu tým, že spojí regionálne a miestne orgány z rôznych krajín pri práci na spoločných projektoch. Mottom programu je zdieľanie vedomostí v regiónoch Európy v oblasti inovácií a životného prostredia.
 
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.