Inovácie a transfer technológií

Prihlásenie

Podpora inovácií

O inováciách

Inovácie sa týkajú zmien a schopnosti zvládať zmeny. Môžu mať viacero podôb: úspešné využívanie nových výrobkov a služieb, kreatívny spôsob uvádzania existujúceho tovaru na trh alebo zlepšovanie obchodných modelov.

Všetky tieto podoby zvyšujú schopnosť podniku, odvetvia, regiónu alebo krajiny udržať si konkurencieschopnosť aj v dnešnom globalizovanom svete. Inovácie sú takisto cestou k udržateľnému rastu a vytváraniu pracovných miest a pomáhajú Európe čeliť mnohým výzvam, ktorým je naša spoločnosť vystavená, v neposlednom rade aj v dôsledku demografických zmien.

Pre mnohých sú inovácie totožné s výskumom. Výskum a vývoj sú pre našu celkovú prosperitu nepochybne dôležité. Európska únia si stanovila cieľ zvýšiť investície do výskumu z 1,9 % na 3 % HDP. Napriek tomu však v porovnaní s USA investuje do tejto oblasti približne o tretinu menej a rozdiely v inováciách medzi USA a EÚ sa nezmenšujú.

Základný výskum je však len jednou zo štyroch zložiek úspešnej politiky. Okrem vedomostí sú k premene nápadov na skutočnosť potrebné aj zručnosti, financie a trhové príležitosti. Zabezpečovaním súčinnosti politík EÚ v záujme spĺňania týchto potrieb hodlá Európska komisia vytvárať priaznivé podmienky, ktoré napomôžu rastu inovácií v Európe.

Naše služby pre oblasť inovácií

V oblasti podpory inovácií môžete zíkať nasledovné bezplatné služby Enterprise Europe Network:

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.