Inovácie a transfer technológií

Prihlásenie

Výsledky výskumu a vývoja

Databáza RTD obsahuje výsledky výskumu a vývoja z projektov financovaných Európskou úniou prostredníctvom Rámcových programov pre výskum, vývoj technológií a demonštračné aktivity predstavujú významnú bázu nových technológií a služieb pripravených na komerčnú aplikáciu.

V databáze nájdete stovky aktuálnych výsledkov projektov, ktoré môžete využiť pri svojom podnikaní alebo v ďalšom výskume. Databáza tiež poskytuje informácie o súčasnom stave vývoja technológií vo vybraných oblastiach.


Vyhľadávanie

V databáze môžete vyhľadávať podľa technologických oblastí:


Ďalšie informácie nájdete na CORDIS: Technology Market Place

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.