Inovácie a transfer technológií

Prihlásenie

Inovácie a transfer technológií

Jednou z hlavných podmienok udržania konkurencieschopnosti a rastu firiem je schopnosť inovovať a využívať nové technológie pri výrobe produktov alebo poskytovaní služieb. Iniciatíva Enterprise Europe Network podporuje inovácie a transfer technológií prostredníctvom nasledovných bezplatných služieb a informácií:

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.