Inovácie a transfer technológií

Prihlásenie

Riadenie inovácií a koučing

Riadenie inovácií

Pre koho sú služby určené?

Európska komisia spustila v roku 2014 podporné opatrenia pre firmy, ktoré chcú inovovať (teda pripraviť nové produkty, zaviesť nové služby, zdokonaliť technologické postupy, zlepšiť spôsob predaja, upraviť riadenie firmy alebo jej štruktúru) a uspieť na trhoch aj mimo Slovenska. Ročne môže získať takúto podporu až 50 slovenských firiem.

Služby pre rozvoj Vášho podnikania

Experti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti podpory podnikania a inovácií Vám radi bezplatne poskytnú svoje kapacity v niektorej z nasledovných oblastí, podľa Vašich potrieb a výberu: Navyše získate zhodnotenie výkonnosti firmy v oblasti inovačného manažmentu prostredníctvom renomovaného nástroja IMP3rove, ponúkajúceho porovnanie s konkurenciou a najrýchlejšie rastúcimi firmami v konkurencii (benchmarking) s takmer piatimi tisíckami firiem z celého sveta v rôznych aspektoch riadenia firmy. Hodnotiacu správu v hodnote 350€ môžete takto získať bezplatne. Služby sú realizované skúsenými expertami spoločnosti BIC Bratislava, z ktorých každý má minimálne 15 ročnú skúsenosť v oblasti podnikania a inovácií a certifikát na použitie hodnotiaceho nástroja IMP3rove, ktorý je vyvinutý pre Európsku komisiu poprednou globálnou konzultačnou spoločnosťou A.T. Kearney.

Bezplatne na mieru pre Vás

Služby podpory sú poskytované pre príjemcov (inovatívne MSP) bezplatne spoločnosťou BIC Bratislava v rámci aktivít siete Enterprise Europe Network v rozsahu až 7 konzultačných dní v priebehu dohodnutého obdobia (zvyčajne 1 rok). Financovanie služieb je realizované prostredníctvom Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizont 2020. Poskytovateľ (BIC Bratislava) má možnosť výberu príjemcov služby na základe zhodnotenia ich inovačnej aktivity a disponibilnej kapacity expertov. Realizácia sa začne na základe dohody o spolupráci medzi poskytovateľom a príjemcom služby.

 

Koučing pre SME Instrument

Jedným z dôležitých cieľov Európskej komisie je zvýšenie inovačnej kapacity MSP a komerčného dopadu realizovaných projektov z programu Horizont 2020. Pre všetky firmy, ktoré získajú financovanie z fázy 1 a/alebo fázy 2 nástroja pre MSP bude k dispozícii systém koučingu od renomovaných európskych odborníkov a inovačných manažérov priamo v prostredí firmy.

Kouč bude vyberaný firmou z európskej databázy, spravovanou EK. V súčasnosti je v databáze približne 1000 koučov z celého sveta. Základnou podmienkou pre zaradenie kouča do databázy je jeho skúsenosť s riadením inovatívnej firmy.

Vo fáze 1 by sa mal kouč spolu s vedením firmy zamerať na identifikáciu problémových oblastí, ktoré ovplyvňujú ziskovosť prostredníctvom zavádzania inovácií (vrátane prípravy koučingového plánu) a vo fáze 2 na ich odstránenie a zvýšenie návratnosti investícií do inovačných aktivít s výhľadom na ďalšiu fázu nástroja pre MSP. Firmy budú mať nárok na koučing, ktorý bude firme bezplatne poskytnutý v rozsahu do 3 dní pre fázu 1 a do 12 dní pre fázu 2.

Na urýchlenie vplyvu poskytnutej podpory sa zavedie systém podpory kounčingu pre MSP (formou tzv. key-account managementu), prostredníctvom Enterprise Europe Network, ktorého úlohou bude pomôcť firme pri zostavení koučingového plánu, výbere vhodného kouča a hladkého prechodu medzi jednotlivými fázami nástroja pre MSP. Hlavnou zodpovednosťou bude zabezpečiť, aby účastníci v Nástroji pre MSP získali čo najvhodnejšie služby a zvýšiť pravdepodobnosť úspešného komerčného využitia inovačného projektu smerom k budúcemu rastu prijímateľa.

euflag Tento projekt získal finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inovácie - Horizont 2020 - na základe dohody o grante č. 674847.
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.