Výskum v EÚ

Prihlásenie

Koho kontaktovať v SR

Národná koordinácia 7. rámcového programu v Slovenskej republike na konci roku 2010 prešla z Agentúry na podporu výskumu a vývoja na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V súčasnosti sa pripravuje nová štruktúra národných kontaktných osôb, o ktorej Vás budeme hneď po jej schválení informovať.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.