Výskum v EÚ

Prihlásenie

Výskum v EÚ

V rámci Enterprise Europe Network poskytujeme služby na zapojenie slovenských organizácií do európskych (komunitárnych) programov na podporu výskumu, vývoja technológií a inovácie.

Na našej stránke môžete nájsť nasledovné informácie:

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.