Ochrana duševného vlastníctva

Prihlásenie

Duševné vlastníctvo

Zaujímate sa o patentovanie novej myšlienky, produktu, služby alebo procesu?

Sieť Enterprise Europe Network vám pomôže zistiť, ako ochrániť čo najviac vašich nápadov a technológií.

Môžeme vám sprostredkovať kontakt s patentovými úradmi a patentovými právnikmi, čím ušetríte čas a peniaze.

Naša sieť poskytuje bezplatné základné informácie a poradenstvo v oblasti duševného a priemyselného vlastníctva.

Úzko spolupracujeme s odbornými organizáciami, ktoré pomáhajú malým a stredným podnikom využívať práva duševného vlastníctva, na ochranu a zisk z ich nápadov a inovácií.

Taktiež môžeme pomôcť pri hľadaní nových trhov a príležitostí na vývoz.

Preto sa obráťte sa na miestne zastúpenie siete Enterprise Europe Network a požiadajte o pomoc pri identifikácii, ochrane a komercializácii svojho duševného vlastníctva.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.