Ochrana duševného vlastníctva

Prihlásenie

Dôležité odkazy

Práva duševného vlastníctva na Slovensku:


Práva duševného vlastníctva týkajúce sa projektov a technológií (server CORDIS):


Databázy práv duševného vlastníctva:


Stránky s informáciami o právach duševného vlastníctva:

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.