Legislatíva a štandardy EÚ

Prihlásenie

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je nezastupiteľnou povinnosťou a zodpovednosťou zamestnávateľa a všetkých vedúcich pracovníkov.

Žiadny podnikateľský subjekt nemôže byť úspešný, ak sa nestará o svojich zamestnancov, o ich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, o vyhovujúce pracovné prostredie a pracovné podmienky.

Práve z toho dôvodu je téma BOZP jednou z priorít Európskej komisie a Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, v rámci ktorej sú realizované rôzne kampane a iniciatívy. Jednou z takýchto iniciatív je aj aktuálna téma "Bezpečnosť v údržbe".

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.