Legislatíva a štandardy EÚ

Prihlásenie

Nástroje spätnej väzby

Iniciatívou Európskej komisie je prostredníctvom moderných technológií (najmä internetu) zapojiť občanov, podnikateľov a inštitúcií do procesu tvorby európskej legislatívy. Každý môže priamo vstupovať do politického procesu, ovplyvniť európske zákony, podieľať sa na ich tvorbe a vytvárať priaznivejšie podnikateľské prostredie. Európskej komisie chce lepšie porozumieť potrebám občanov a podnikateľov, získať prehľad o ich problémoch , pri aplikovaní legislatívy Európskeho spoločenstva a politiky komisie v praxi - to je hlavným cieľom nielen interaktívnej tvorby politiky, ale aj siete Enterprise Europe Network. Partneri siete na Slovensku sú jedným z kontaktných bodov, kde môžete nahlásiť svoj problém alebo postreh týkajúci sa predovšetkým legislatívy z podnikateľského prostredia v EÚ.

Ako to funguje?

Určite sa i Vy stretávate so situáciami, keď Vám administratívne prekážky spôsobujú dodatočné náklady, trápi Vás znížená konkurencieschopnosť, strata zákaziek a času a príčinou je netransparetná legislatíva? Neváhajte, diskutujte, informujte o tom Európsku komisiu prostredníctvom nástrojov spätnej väzby. Tie využívajú Databázu spätnej väzby, internetové konzultácie, resp. on-line dotazníky, ktorých vyplnením participujete i Vy na tvorbe, či pripomienkovaní európskej legislatívy.


Nástroje spätnej väzby

Vyplňte Vám príslušný kratučký dotazník a prispejte tak i Vy k tvorbe európskej legislatívy!

Pomocné nástroje:

Zoznam otvorených on-line konzultácií

 

Dokumenty na stiahnutie:

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.