Ekolegislatíva a ekopodnikanie

Prihlásenie

Ekolegislatíva EÚ

Sekcia „Ekolegislatíva“ je zameraná na informovanie MSP v oblasti legislatívnych zmien EU vo vzťahu k MSP.

Prioritne sa zameriavame na poradenstvo pre MSP z jednotlivých sektorov v súlade s realizáciou environmentálnych projektov v rámci siete EEN.

V rámci tejto sekcie však prierezovo podporujeme aj subjekty z iných sektorov.

Ekolegislatívne poradenstvo je realizované v spätnej väzbe k MSP a preto očakávame prípadný dopyt na tematické zameranie nášho poradenstva zo strany MSP ako aj iných subjektov súkromnej a verejnej sféry.


V rámci ekolegislatívy sa špecificky venujeme nasledovným témam, v ktorých zároveň poskytujeme bezplatné úvodné analýzy pre malé a stredné podniky:


V Slovenskej republike partneri Enterprise Europe Network realizujú podporné služby v oblasti ekolegislatívy prostredníctvom špecializovaných podporných projektov financovaných z programu CIP.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.