Ekolegislatíva a ekopodnikanie

Prihlásenie

Energetická efektívnosť

Energetická efektívnosť sa zameriava na redukciu spotreby energií a zníženú produkciu odpadov, pričom kladie dôraz na ekonomiku. Primárnym cieľom je maximalizácia získanej hodnoty pre spotrebiteľa pri trvalo udržateľnom využívaní zdrojov.

Optimalizácia využívania energií sa v podniku navrhuje, príp. realizuje prostredníctvom energetických auditov. V zmysle zákona č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie je to systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie.

Výhodou navrhnutých opatrení je zvýšenie účinnosti využívania energií, zníženie nákladov na spotrebu elektriny, plynu a ďalších energií, využitie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie.

Podľa zákona č. 476/2008 povinnosť absolvovať energetický audit do konca roka 2011 sa týka všetkých priemyselných firiem s celoročnou spotrebou energie od 5 500 do 20 000 MWh. Audit je tento rok povinný aj pre pôdohospodárov. Ak audit nebudú mať, maximálna sankcia môže dosiahnuť až 30-tisíc eur. To by však nemalo byť hlavným dôvodom na jeho spracovanie.

Európska komisia prostredníctvom Enterprise Europe Network vynakladá prostriedky na realizáciu bezplatných konzultácií k tejto problematike.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.