Ekolegislatíva a ekopodnikanie

Prihlásenie

Podporné služby v SR

Partneri projektu Enterprise Europe Network majú v rámci nižšie uvedených projektov z Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti a inovácií (CIP 2007-2013) zdroje na poskytovanie environmentálnych služieb pre malé a stredné podniky na Slovensku. V prípade záujmu nás kontaktujte na kontaktoch nižšie:


Podpora MSP v oblasti environmentálnej výkonnosti
EEN-PACT (Bringing together the Enterprise Europe Network to improve environmental management in the leather, PAper, Chemicals and Textiles sectors)


enviSMART (Making European SMEs Environmentally Smart)


EURESP (European Regional Environmental Support Platform)


GO ECO! Environmentálne služby pre MSP

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.