Kooperačné podujatia a misie

Prihlásenie

Medzinárodné partnerské kooperačné podujatia

Medzinárodné kooperačné podujatia sú profesionálne obchodné a technologické stretnutia zamerané na prieskum nových trhov a príležitostí, výmenu obchodných a technologických partnerstiev.

Na jednom mieste sa stretávajú potenciálny partneri počas krátkych osobných rokovaní, ktoré sú vopred individuálne a starostlivo pripravené.

Stretnite niekoľko potenciálnych partnerov počas jedného na jednom mieste!

Práve na to sú určené kooperačné podujatia - jednodňové podujatia organizované najmä ako sprievodné akcie rôznych výstav či veľtrhov.

Ich cieľom je poskytnúť podnikateľom priestor na osobné stretnutia s vopred vybranými partnermi zo zahraničia.

Pre úspešnú rokovania je preto potrebné vopred sa zaregistrovať na špecializovanej webovej stránke kooperačného podujatia, zverejniť svoj profil a rovnako svoje ponuky alebo požiadavky prostredníctvom jasného a kvalitného profilu, na základe ktorého si jednotlivé MSP vyberajú partnerov pre dvojstranné polhodinové rokovania.

Sledujte kalendár podujatí a zúčastníte sa kooperačnom partnerskom podujatí aj Vy!

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.