Kooperačné podujatia a misie

Prihlásenie

Medzinárodné podnikateľské misie

Podnikateľské misie sú jednou z najefektívnejších foriem nadväzovania obchodných vzťahov.

Ich cieľom je počas jedného dňa navštíviť čo najviac vopred vybraných potenciálnych partnerov v zahraničí alebo naopak, stretnúť sa s potenciálnymi partnermi vo svojej firme.

Výsledkom takýchto jedno až dvojdňových podujatí je spravidla nadviazanie obchodnej spolupráce v najrozličnejšej podobe.

Sledujte kalendár podujatí a zúčastníte sa podnikateľskej misie aj Vy!

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.