Prihlásenie

Ženy v podnikaní

Ešte i dnes, v 21. storočí, keď je v Európe takmer 23 miliónov malých a stredných podnikov v priemere s piatimi zamestnancami, ženy-podnikateľky tvoria len približne 30% z celkovej podnikateľskej obce. Ženský potenciál v tejto oblasti je ešte stále takmer neobjavený. Rozšíriť a obohatiť rady podnikateľov o nežnejšie pohlavie, pomôcť dámam nebáť sa vziať život do vlastných rúk a postaviť sa tak na vlastné nohy je cieľom podporných programov Európskej komisie. V rámci jej iniciatívy vznikla a ako model by mala slúžiť Európska sieť podnikateliek - ambasádoriek.

Podpora podnikania žien na Slovensku

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, ako člen siete Enterprise Europe Network, zareagovala na výzvu Európskej komisie pod názvom "EU Network of Female Entreprenership Ambassadors" a na základe dlhoročných skúseností s podporou a propagáciou podnikateliek prostredníctvom súťaže Podnikateľka Slovenska, vypracovala spolu s Regionálnym poradenským a informačným centrom Prešov projekt na podporu podnikania žien na Slovensku. Slovensko, spolu s ďalšími desiatimi európskymi krajinami, tak na jeseň roku 2009 vytvorilo Európsku sieť ambasádoriek, ku ktorej sa o rok na to pridalo ďalších 13 štátov. Úlohou siete je prostredníctvom diskusií, podnikateľského príbehu ambasádoriek inšpirovať, stimulovať ženy, potenciálne podnikateľky, aby sa i ony vydali na cestu samostatného podnikania. Chcete vedieť viac? Informácie nájdete na www.ambasadorka.sk.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.