Prihlásenie

Verejné obstarávanie

V tejto sekcii zverejňujeme aktuálne tendre zverejnené na oficiálnych portáloch EU. Na Vašu žiadosť môžeme vyhľadať aktuálne verejné obstarávanie vyhlásené v rámci konkrétnych subjektov, orgánov a inštitúcií EU alebo Slovenskej republiky.


Ponuky z verejného obstarávania

Na našej stránke nájdete vybrané tendre z verejného obstarávania v EÚ.


Denný spravodajca o tendroch v EÚ

Kompletný prehľad nájdete na TED (Tenders Electronic Daily). TED je on-line verzia „Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie“ venovaného európskemu verejnému obstarávaniu.

TED poskytuje voľný prístup k obchodným príležitostiam. Aktualizuje sa päťkrát týždenne s približne 1 500 oznámeniami o verejnom obstarávaní z Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a mimo nich. Oznámenia o obstarávaní je možné prehliadať, vyhľadávať v nich a triediť podľa krajiny, regiónu, obchodného odvetvia a ďalších hľadísk. Informácie o každom dokumente verejného obstarávania sú uverejnené v 23 úradných jazykoch EÚ. Všetky oznámenia od inštitúcií Európskej únie sa v týchto jazykoch uverejňujú v úplnom znení.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.